"Uvědomujeme si důležitost
sportovních aktivit"

Pravidla Sidecarcrossu

Mezinárodní Mistrovství České republiky

V České republice je pořádáno Mistrovství motocyklů kategorie I. B1, 500 ccm   a 750-1000ccm, a to maximálně pro čtyřdobé a dvou válcové motory - třída side.

Do celkového konečného výsledku MMČR se započítávají všechny výsledky seriálu, pokud Výkonný výbor Svazu motokrosu AČR nerozhodne po konzultaci s SMS motokrosu pro příslušné disciplíny do 31.12. předchozího roku jinak.

Vlastní závody začínají podle časového rozvrhu pro administrativní a technickou přejímku a končí, když bylo splněno následující :

 • výsledky byly schváleny jury
 • prošly všechny krajní lhůty na podání protestů a odvolání
 • byly uzavřeny všechny technické, sportovní a antidopingové kontroly

Celý mistrovský podnik se musí skládat ze dvou samostatných závodů na 25 minut + 2 kola. Minimální interval mezi závody musí být vždy 75 minut. Podniku se v závodě sajdkár může zúčastnit minimálně 5 a maximálně 30 posádek, ty jsou vybrány podle umístění v kvalifikačním tréninku. Startovní čísla přiděluje závodníkům příslušné SMS motokrosu podle výsledků z předcházející sezóny. Pro každou třídu bývá uspořádán alespoň jeden oddělený trénink v délce 30 minut. Tento trénink není povinný.

Minimální věk jezdců pro vypsané mistrovství ČR je následující :

 • jezdec sajdkár od 17 roků
 • spolujezdec sajdkár od 16 roků

Samotným závodům předchází důkladná technická kontrola, volné a kvalifikační tréninky.

TECHNICKÁ KONTROLA

Během podniku smějí jezdci používat pouze ty motocykly, které byly převzaty při technické přejímce (maximálně dva od stejného výrobce a stejné třídy). Před tréninkem musí být provedena podle postupu a v časech určených ve Zvláštních ustanoveních technická kontrola. Jezdci mohou měnit motocykl kdykoliv kromě průběhu závodu.

VOLNÉ TRÉNINKY

Pro každou třídu musí být uspořádán alespoň jeden oddělený trénink v délce 30 minut, tento trénink není povinný. Ve všech volných trénincích je pořadatel podniku povinen měřit všem jezdcům časy, včetně zobrazení časů na obrazovku.

KVALIFIKAČNÍ TRÉNINKY

Jezdci jsou rozděleni do tréninkových skupin „A" a „B" podle jejich umístění v mistrovství v předcházejícím roce a to následujícím způsobem: nejlepší přítomný jezdec pojede ve skupině „A" , druhý nejlepší ve skupině „B", třetí nejlepší ve skupině „A" atd... Toto rozdělení bude platit pro první závod sezóny. Od druhého závodu bude provedeno rozdělení podle průběžného pořadí. O jezdcích, kteří se v loňském roce neumístili na bodovaných místech, rozhodne los.

Postup pro určení postavení na startu:

 • v případě počtu jezdců do 32 se jezdci budou řadit u startovacího zařízení jeden po druhém, počínaje nejrychlejším jezdcem, následuje druhý nejrychlejší atd.
 • v případě startu více než 32 jezdců v kvalifikaci bude jako první u startovacího zařízení umístěn nejrychlejší jezdec bez ohledu na to, zda je ze skupiny A nebo B, potom bude následovat nejrychlejší jezdec druhé skupiny jezdců, druhý nejrychlejší ze skupiny vedoucího jezdce, druhy nejrychlejší z druhé skupiny atd

Kvalifikační tréninky rozhodnou o účasti či neúčasti náhradních jezdců. Časy jezdců, kteří ukončí svoje kolo do 5 minut po ukončení tréninku, musí být vzaty do úvahy. V případě nerozhodnosti nejlepších časů jezdců bude vzat do úvahy jejich druhý nejlepší čas. V tomto tréninku musí být povinně měřeny časy všem jezdcům. Všechny výsledky kvalifikačních tréninků musí být schváleny na zasedání jury. Ticho v parkovišti jezdců musí být respektováno mezi 23,00 až 06,00 hod v noci před závodem. Pokud se konají akce pro diváky během večera, měly by být vzdáleny od parkoviště a měly by skončit nejpozději do 1,00 hod.

ZÁVOD 

 • postavení na startu
 • komunikace během jízdy
 • technické problémy a výměny
 • signály praporem


POSTAVENÍ NA STARTU

O postavení posádek na startu rozhodují časy dosažené při kvalifikačních jízdách (viz kaitola Kvalifikační trénink). Postup pro určení postavení na startu:

 • pořadí jezdců na startu je určeno výsledky kvalifikačního tréninku
 • případě počtu jezdců do 32 se jezdci budou řadit u startovacího zařízení jeden po druhém, počínaje nejrychlejším jezdcem, následuje druhý nejrychlejší atd.
 • v případě startu více než 32 jezdců v kvalifikaci bude jako první u startovacího zařízení umístěn nejrychlejší jezdec bez ohledu na to, zda je ze skupiny A nebo B, potom bude následovat nejrychlejší jezdec druhé skupiny jezdců, druhý nejrychlejší ze skupiny vedoucího jezdce, druhy nejrychlejší z druhé skupiny atd...


KOMUNIKACE BĚHEM JÍZDY

 Během tréninků, kvalifikací a závodů je omezena porada mezi členy týmů a závodníky na signalizační místo - prostor mechaniků. Jezdci, kteří zastaví podél tratě, aby se poradili s druhými a mohou tak překážet v postupu dalším jezdcům, se vystavují nebezpečí, že jejich činnost bude hodnocena jako cizí pomoc. Mezi jezdci a osobami, které jsou s nimi ve spojení, jsou dovoleny pouze následující signály :

 • údaje a sdělení z oficiálních časoměření sdělované prostřednictvím tabulí umístěných ve schválených prostorách
 • komunikace prováděná tělem jezdce

Radiové spojení s jezdci je přísně zakázáno.

TECHNICKÉ PROBLÉMY A VÝMĚNY

Jezdci mohou používat pouze trať. Pokud však z důvodu nehody opustí trať během treninku, kvalifikace nebo závodu, mohou pokračovat bezpečným návratem na trať, aniž by však získali nějakou výhodu a to nejblíže místu, kde opustili trať. Žádná náhrada bezpečnostní výstroje, doplňování paliva nebo mechanikova služba se nesmí provádět na trati, nebo mimo prostor pro opravy a mimo čekacího prostoru. Jezdci mohou měnit motocykl kdykoliv kromě průběhu závodu. Jezdci, kteří mají mechanické problémy u startovacího zařízení, musí čekat na pomoc, dokud se startovací zařízení neuvolní. Jakmile startovací zařízení spadne, jejich mechanik může pomáhat u startu. Trest za porušení tohoto pravidla je vyloučení z předmětného závodu.

Během podniku Mezinárodního mistrovství sajdkár je zakázáno měnit spolujezdce. Jakákoliv cizí pomoc na trati při tréninku a během závodů je zakázána, pokud ji nevykonává traťový komisař jmenovaný pořadatelem, který tak činí v zájmu bezpečnosti. Ředitel závodu může navrhnout jury potrestání jezdce.

SIGNÁLY PRAPOREM 

 • červený prapor - mávání - stop, povinné pro všechny
 • černý prapor + tabule s číslem jezdce - stop pro příslušného jezdce
 • žlutý prapor v klidu - nebezpečí, jeď pomalu
 • žlutý prapor v pohybu - bezprostření nebezpečí, nepředjíždět, připrav se k zastavení
 • modrý prapor- mávání- pozor, předjíždí vás jezdec o kolo
 • zelený prapor - volná dráha pro start závodu
 • černobílá šachovnice - konec tréninku/závodu

Po skončení závodu probíhá konečná kontrola, vyhlášení výsledků a bodování.

KONEČNÁ KONTROLA

Bezprostředně po posledním závodě budou **první 3 motocykly z každého závodu + jeden vybraný namátkou ** umístěny do uzavřeného parkoviaště pro technickou kontrolu.

VÝSLEDKY

Vítězem podniku je jezdec, který získal nejvíce bodů, bez ohledu na to, kolik jízd dokončil. V případě rovnosti bodů je brán v úvahu a rozhoduje počet nejlepších umístění. Trvá-li rovnost i dále, pak o pořadí rozhodne umístění v poslední jízdě, započítavané do příslušného podniku.

BODY PRO MISTROVSTVÍ

Místo Bodů Místo Bodů Místo Bodů Místo Bodů
1. 25 6. 15 11. 10 16. 5
2. 22 7. 14 12. 9 17. 4
3. 20 8. 13 13. 8 18. 3
4. 18 9. 12 14. 7 19. 2
5. 16 10. 11 15. 6 20. 1

Fotogalerie

Kalendář akcí

květen 2022
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Přehled závodů

Sponzoři klubu

SportTym Dibla
2015 @ Všechna práva vyhrazena

Created by:
logo net-service